Research Librarian

Mrs Liza Ab Llah
Senior Librarian
Tel : +603-89468655
email : ab_liza@upm.edu.my

 

 • Menyelaras Laporan Prestasi Penerbitan UPM
 • Menyelaras Permohonan Verifikasi Harta Intelek
 • Menyelaras Data Penyiasatan Perbelanjaan Isi Rumah, (Bank Data UPM)

Mr Khairil Ridzuan Khahirullah
Senior Librarian
Tel : +603-89468604
email: khai_ridzuan@upm.edu.my

 

 • Menyelaras Laporan Prestasi Penyelidik UPM
 • Menyelaras Program Kemahiran Penyelidikan dan Penerbitan
 • Menyelaras Portal PSAS InfoHub
 • Menyelaras Blog BPPM
 • Menyelaras Data Penyiasatan Tenaga Buruh, (Bank Data UPM)

Dr Zubaidah Iberahim
Senior Librarian
Tel : +603-8946
email: baidah@upm.edu.my

 

 • Menyelaras Laporan Penyelidikan Perpustakaan
 • Menyelaras Kajian Ilmiah Pelajar Latihan Industri
 • Menyelaras ‘Library Newsletter’ (UPM-Springer)
 • Menyelaras Data Pembuatan Tahunan, (Bank Data UPM)

Mrs Siti Noorhaniza Hamdan
Librarian
Tel : +603-89468444
email : siti_noorhaniza@upm.edu.my 

 

 • Menyelaras Data Mikro Jabatan Perangkaan Malaysia.
 • Menyelaras Bank Data UPM
 • Menyelaras Data Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah, (Bank Data UPM)
 • Menyelaras Data Banci Penduduk dan Perumahan, (Bank Data UPM)
 • Menyelaras Verifikasi Jurnal
 • Menyelaras Panduan Pengguna (bercetak dan talian)