Garis Panduan Program Penggiatan Budaya Membaca

Garis Panduan Pelan Tindakan Bersepadu Program Penggiatan Budaya Membaca Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) Malaysia ini disediakan sebagai panduan kepadaperpustakaan di institusi pendidikan tinggi (IPT) Malaysia akan
pelaksanaan program penggiatan budaya membaca dalamkalangan warga IPT.

Garis panduan ini juga bertujuan untuk memastikan program penggiatan budaya membaca yang terancang dan berterusan dapat dilaksanakan di semua IPT.

Klik untuk muat turun Garis Panduan