Sesi Pengenalan Perpustakaan (Pascasiswazah)

  • Perpustakaan Sultan Abdul Samad akan mengadakan Program Literasi Maklumat bagi pelaar pasca siswazah baharu di Perpustakaan Sultan Abdul Samad bermula pada 25 Febuari 2019 sehingga 1 Mac 2019. 

 
  • Memberi maklumat tentang koleksi, peraturan, kemudahan dan perkhidmatan perpustakaan.
    Menunjukajar kaedah pencarian maklumat
  • Mendedahkan peserta kepada koleksi, peraturan, kemudahan dan perkhidmatan perpustakaan
  • Memberi panduan mencari maklumat dengan strategi yang betul.
  • Memberi panduan penggunaan pangkalan data yang dilanggan oleh Perpustakaan.
  • Memberi panduan menggunakan Mendeley dalam menyusunatur senarai rujukan dengan format yang betul.
  • Memberi panduan cara menulis laporan sambil memasukkan senarai rujukan berkaitan (write & cite).
  • Memberi panduan menyemak peratus persamaan (similarity) kandungan.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *