Data Mikro yang akan dibekalkan kepada pengguna UPM adalah seperti berikut:

 Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah :

 • Tahun 2007, 2009, 2012, 2014, 2016
 • 30% daripada bilangan isi rumah dengan 22 pembolehubah

Penyiasatan Perbelanjaan Isi Rumah :

 • Tahun 1998-1999, 2004/2005, 2009, 2014, 2016
 • 30% daripada bilangan isi rumah dengan bilangan pemboleh ubah mengikut tahun penyiasatan

 Penyiasatan Tenaga Buruh :

 • Tahun 1982, 1985, 1988, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 (selang 3 tahun)
 • 30% daripada jumlah rekod ahli isi rumah yang berada dalam umur bekerja 15 hingga 64 tahun

Banci Penduduk dan Perumahan :

 • Tahun 1980, 1991, 2000, 2010
 • 2% daripada keseluruhan data populasi Malaysia

 Pembuatan Tahunan :

 • Tahun 2003, 2006, 2009, 2012 (selang 3 tahun)
 • Menggunakan Malaysia Standard Industrial Classification (MSIC)
 • 30% daripada jumlah pertubuhan individu tanpa wajaran

Survei Gaji dan Upah

 • Tahun 2010, 2013 dan 2016