Hubungi Kami

Permohonan untuk keterangan lanjut mengenai kandungan dokumen ini boleh ditujukan kepada:


Bank Data UPM

Bahagian Perkhidmatan Penyelidikan dan Maklumat

Perpustakaan Sultan Abdul Samad

Universiti Putra Malaysia

43400 UPM Serdang

Selangor

Tel : 03-9769 8655  /8644 / 8604 / 8634

Faks : 03-9769 4747

E-mel : psas_sp@upm.edu.my